کیومرث

پروفایل کاربر

نام فارسی

کیومرث

دانشگاه

تهران

رشته

پزشکی

سال ورود

قبل از ۱۳۸۰

ads