نوری

پروفایل کاربر

نام فارسی

نوري

دانشگاه

مشهد

رشته

مامایی

سال ورود

۱۳۹۱

اطلاعات ارتباط

لطفا مزاحم نشوید!!

نقض قانون شماره ۹ در مورد این کاربر باعث حذف فوری حساب کاربری شما بدون هیچ گونه اخطار قبلی می شود. بنابراین قوانین را دوباره بخوانید!

ads