مامایی

ست های جراحی های زنان و مامایی

Viewing 1 post (of 1 total)
 • نویسنده
  نوشته
 • #37184
  نمایهٔ فرناز
  فرناز
  Participant
  @zahrakargar14
  • نوشته ها: 4

  در اعمال جراحی وسایل مختلفی استفاده میشود در انجام زایمان و اعمال جراحی های زنان و مامایی،از ابزار های متفاوتی استفاده میشود ولی اکثر این ست ها مشابه ست جراحی عمومی می باشند.

  ●ست زایمان طبیعی:

  یک عدد سینی.یک عدد رسیور.یک عدد پنس شستشو.یک عدد قیچی اپی زیاتومی.یک عدد قیچی صاف.۷عدد پنبه سوآپ.دو عدد گاز.یک عدد گاز بند ناف.۵ شان ساده (دوعدد شان جورابی).یک عدد گان.یک عدد حوله

  ●ست اپی زیاتومی:

  یک عدد سینی.یک عدد گالیپات.یک عدد پنست.یک عدد سوزنگیر.یک عدد قیچی صاف.یک عدد تامپون.دو عدد گاز.۷ عدد پنبه سوآپ.۴ عدد شان(دو عدد شان جورابی).یک عدد گان.

  ●ست زایمان سزارین:

  دو عدد گالیپات.یک عدد رسیور.دو عدد دسته ی بیستوری.یک عدد اکارتورپارابوف دوسر.یک عدد اکارتور دسته دار.یک عدد اکارتور مثانه.یک عدد قیچی مایو.دو عدد قیچی صاف.دو عدد پنس شستشو.دو عدد پنست دندانه دار.دو عدد پنست بدون دندانه.شش عدد موس کج.۴ عدد کوخر راست.دو عدد کوخر کج.دو عدد سوزنگیر.۴ عدد پنس آلیس.دو عدد پنس آنکور.پنج عدد شانگیر.یک عدد دیش.

  ●ست کورتاژ:

  یک عدد دیش .یک عدد پنس شستشو.یک عدد پنس جفت.یک عدد پنس کل.سه عدد کورت شماره های مختلف.دو عدد والو.یک عدد پنست.یک عدد گالیپات.سه عدد گاز.مقداری پنبه.یک عدد گان سبز.یک عدد حوله.چهار عدد شان سبز ساده.دو عدد جوراب سبز.دو عدد شان سینی ساده.

  ●ست هیستروکتومی آبدومینال:

  یک عدد گالیپات.یک عدد رسیور.یک عدد اکارتور شکمی.یک عدد اکارتورپارابوف.یک عدد اکارتور دسته دار.دو عدد بیستوری.یک عدد قیچی صاف.سه عدد پنس ژان لوی فرم.یک عدد قیچی میو.سه عدد هنی.شش عدد کوخر کج.یک عدد سر ساکشن فلزی.دو عدد پنس شستشو.یک عدد پنس جفت.یک عدد پنس کل.یک عدد پنس توور.دو عدد پنست دندانه دار.دو عدد پنست بدون دندانه.چهار عدد شانگیر.دو عدد پنس آنکور.دو عدد پنس آلیس.دو عدد موس کج.یک عدد دیش.یک عدد اپرکارتور مثانه.

  ●ست هیستروکتومی واژینال

  یک عدد گالیپات.دو عدد والو.یک عدد سوند مثانه.یک عدد قیچی صاف.یک عدد قیچی میو.یک عدد دسته بیستوری.دو عدد پنست دندانه دار.دو عدد پنست بدون دندانه.دو عدد پنس کلی.دو عدد پنس شستشو.شش عدد کوخر کج.شش عدد پنس آلیس.یک عدد پنس جفت.شش عدد موس کج.چهار عدد شانگیر.دو عدد سوزنگیر.شش عدد کوخر راست.یک عدد دیش.

  ●ست سیتوسل و رکتوسل

  یک عدد گالیپات.دو عدد والو.یک عدد سوند مثانه.یک عدد دسته بیستوری.یک عدد قیچی میو.دو عدد پنس شستشو.دو عدد پنست دندانه دار.دو عدد پنست بدون دندانه.شش عدد پنس آلیس.چهار عدد کوخر کج.دو عدد کوخر راست.شش عدد پنس کل.دو عدد سوزنگیر.شش عدد موس کج.چهار عدد شانگیر.یک عدد دیش.

  ●ست I.U.D

  یک عدد پنس شستشو.یک عدد تناکولوم.یک عدد اسماکولوم.یک عدد قیچی صاف بلند.یک عدد هیسترومتر.یک عدد رسیور

  ●ست بستن لوله

  یک عدد گالیپات.یک عدد دیش.یک عدد قیچی صاف یا میو.چهار عدد موس کج.دو عدد پنس شستشو.دو عدد کوخر راست.یک عدد سوزنگیر.دو عدد پنس آلیس.یک عدد  دسته بیستوری.چهار عدد شانگیر.یک عدد پنست دندانه دار.یک عدد پنست بدون دندانه.دو عدد بارابوف ظریف

   

  منبع:کتاب اصول و فنون مامایی

Viewing 1 post (of 1 total)

برای پاسخ دادن به این تاپیک، به سیستم وارد شوید.

ads