بیمارستان آموزشی

کلیپ های آموزشی

Viewing 15 posts - 76 through 90 (of 90 total)
 • نویسنده
  نوشته
 • #36965
  نمایهٔ عاطفه
  عاطفه
  Participant
  @atefe314
  • نوشته ها: 2480

  انیمیشن آموزش ماساژ دودستی رحم در خونریزی بعدزایمان

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #36967
  نمایهٔ عاطفه
  عاطفه
  Participant
  @atefe314
  • نوشته ها: 2480

  انیمیشن خروج جفت با دست (کوراژ)

   

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #36969
  نمایهٔ عاطفه
  عاطفه
  Participant
  @atefe314
  • نوشته ها: 2480

  رفلکس های نوزاد (رفلکس مورو، رفلکس بابینسکی، رفلکس پلک زدن)

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37204
  نمایهٔ عاطفه
  عاطفه
  Participant
  @atefe314
  • نوشته ها: 2480

  فیلم أموزشی تهیه پاپ اسمیر

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37207
  نمایهٔ نیوشا
  نیوشا
  Participant
  @niusha
  • نوشته ها: 22

  نحوه کرایو سرویکس

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37274
  نمایهٔ مهتا عباسی
  مهتا عباسی
  Participant
  @mah-ta
  • نوشته ها: 701

  Leep

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.

  زاد فردای خود، امروز از اینجا بردار
  این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت

  #37279
  نمایهٔ فاطمه ایراندوست
  فاطمه ایراندوست
  Participant
  @fatemehi
  • نوشته ها: 2

  مراحل زايمان طبيعى با توضيحات فارسى 👼🏻👼🏻

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37309
  نمایهٔ مهتا عباسی
  مهتا عباسی
  Participant
  @mah-ta
  • نوشته ها: 701

  TESE  ICSI

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.

  زاد فردای خود، امروز از اینجا بردار
  این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت

  #37311
  نمایهٔ مهتا عباسی
  مهتا عباسی
  Participant
  @mah-ta
  • نوشته ها: 701

  HSV

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.

  زاد فردای خود، امروز از اینجا بردار
  این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت

  #37324
  نمایهٔ مهتا عباسی
  مهتا عباسی
  Participant
  @mah-ta
  • نوشته ها: 701

  external breast prosthesis

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.

  زاد فردای خود، امروز از اینجا بردار
  این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت

  #37327
  نمایهٔ فاطمه لشگری
  فاطمه لشگری
  Participant
  @lashgari1411
  • نوشته ها: 3

  رگ گیری و نمونه گیری

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37330
  نمایهٔ فاطمه ایراندوست
  فاطمه ایراندوست
  Participant
  @fatemehi
  • نوشته ها: 2

  آشنایی با سرطان پستان

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37334
  نمایهٔ فاطمه لشگری
  فاطمه لشگری
  Participant
  @lashgari1411
  • نوشته ها: 3

  فیلم آموزشی نحوه وصل کردن سرم

  • این پاسخ 3 هفته پیش توسط نمایهٔ عاطفه عاطفه ویرایش شده.
  • این پاسخ 3 هفته پیش توسط نمایهٔ عاطفه عاطفه ویرایش شده.
  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.
  #37346
  نمایهٔ مهتا عباسی
  مهتا عباسی
  Participant
  @mah-ta
  • نوشته ها: 701

  Nipple prosthesis

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.

  زاد فردای خود، امروز از اینجا بردار
  این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت

  #37353
  نمایهٔ مهتا عباسی
  مهتا عباسی
  Participant
  @mah-ta
  • نوشته ها: 701

  hysteroscopic polypectomy

  پیوست ها:
  برای دیدن پیوست ها باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید.

  زاد فردای خود، امروز از اینجا بردار
  این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت

Viewing 15 posts - 76 through 90 (of 90 total)

برای پاسخ دادن به این تاپیک، به سیستم وارد شوید.

ads